Na tradicionalnom novogodišnjem treningu koji se održava svake godine u 08:00 časova okupilo se 16 trkača. Već uobičajena novogodišnja trasa vodila je srpskim šorom prema šumi i Kelebiji, a okretnica…
Continue Reading