Retultati svih trka održanih u okviru Lige u mesecu April 2011. godine

02.04.2011.

Vedro, bez vetra, +8C

1.Dragan Šarčević 12:08

2.Radovan Radulović 12:10

3.Dejan Kakonji 12:16

4.Đerđ Teleki 12:19

5.Janoš Vero 12:36

6.Stanko Katrinka 13:29

Sa malim zakašnjenjem na Ligu je stigla Ildiko Fabo, priključila se u drugom krugu, pa joj zbog toga nije upisan rezultat.

 

09.04.2011.

Vedro, jak vetar, +11C

1.Dejan Vojnić Purčar 12:07

2.Stanko Katrinka 13:48

Na Ligi je bio prisutan i Sebastian Ludaić, ali je trčao samo 1600 metara.

 

16.04.2011.

Vedro, bez vetra, +8C

1.Đerđ Teleki 13:05

2.Stanko Katrinka 14:05

3.Dejan Vojnić Purčar 16:05

 

23.04.2011.

Vedro, vetrovito, +12C

1.Jano Vero 12:43

2.Radovan Radulović 13:15

3.Dejan Kakonji 13:22

4.Grgo Skenderović 13:24

5.Stanko Katrinka 13:34

6.Sebastian Ludaić 13:46

7.Ildiko Fabo 14:18

Na Ligi je još bio prisutan Dejan Vojnić Purčar, ali je trčao samo 2600 metara.

 

 30.04.2011.

Vedro, bez vetra, +13C

1.Đerđ Teleki 12:24

2.Janoš Vero 12:29

3.Dejan Kakonji 12:41

4.Grga Skenderović 13:20

5.Stanko Katrinka 13:34

6.Sebastian Ludaić 14:05

AdministratorLigaRetultati svih trka održanih u okviru Lige u mesecu April 2011. godine 02.04.2011. Vedro, bez vetra, +8C 1.Dragan Šarčević 12:08 2.Radovan Radulović 12:10 3.Dejan Kakonji 12:16 4.Đerđ Teleki 12:19 5.Janoš Vero 12:36 6.Stanko Katrinka 13:29 Sa malim zakašnjenjem na Ligu je stigla Ildiko Fabo, priključila se u drugom krugu, pa joj zbog toga nije upisan rezultat.   09.04.2011. Vedro, jak vetar,...