stara-tt

Prva trening-trka Atletsko Rekreativnog Kluba „TRON“, održana je 14.jula 2011. godine, i od tada svakog četvrtka određeni broj trkača istrči zadatu dužinu od 6km od “Rodića” do “Hermesa” i nazad.

Bilo je snega, bilo je vrućine, bilo je vetra, gužve, pamtimo kišu, ali, svi pamte svoju prvu trku i svi pamte svoje lične rekorde.

Nakon unosa SVIH TRKA DO SADA uspeli smo da napravimo RANG LISTU SVIH TRKAČA, NA OSNOVU NJIHOVIH LIČNIH REKORDA (PB).

Ipak je ovo trka, i treba da se zna ko je koliko brz…

Tron trening Rodic Rankings

Name Date Event Terrain Class Age Grade Pace Time
1 Maksim Puškar 03 Sep 2020 476. TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 82.18%
2 Nagy Gelert Bela 11 Oct 2018 378. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 94.32%
3 Milenković Nebojša 12 Jan 2012 27. TRON Trening trka Road gender_  -
4 Edvard Halas 11 Mar 2021 503. Tron trening trka Road Male  40-44 76.56%
5 Dimitrije Crnokrak 04 Feb 2021 498.TRON trening trka Road Male  35-39 76.44%
6 Nemanja Rajković 06 Apr 2023 611. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 80.60%
7 Kanalaš Robert 18 Jul 2013 106. TRON Trening trka Road gender_  -
8 Damir Stojanov 10 Apr 2014 143. TRON Trening trka Road gender_  -
9 Adrian Malagurski 26 Apr 2018 354. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 74.89%
10 Grba Mića 24 Nov 2011 20. TRON Trening trka Road gender_  -
11 Pap Albert 25 Apr 2013 94. TRON Trening trka Road gender_  -
12 Josip Major 14 Sep 2017 322. TRON Trening trka Road Male  35-39 72.74%
13 Fodor Tom 11 Oct 2018 378. TRON trening trka Road Male  40-44 86.12%
14 Daniel Bečkei 11 May 2017 304.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 78.34%
15 Alexey Kochin 20 Apr 2023 613. TRON trening trka Road Male  40-44 76.75%
16 Nenad Bogar 10 Sep 2020 477. TRON trening trka Road Male  40-44 71.50%
17 Dario Bašić Palković 03 Sep 2020 476. TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 72.69%
18 Nađ Đerđ Laslo 11 Aug 2022 577.TRON trening trka Road Male  35-39 72.05%
19 Dramićanin Predrag 14 Jul 2011 1. TRON Trening trka Road gender_  -
20 Nikola Kujundžić 30 Oct 2014 172. TRON Trening trka Road gender_  -
21 Stefan Mihajlović 03 Sep 2020 476. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 72.05%
22 Dejan Vojnic Purcar 21 Aug 2014 162. TRON Trening trka Road gender_  -
23 Nemanja Mirković 19 May 2022 565. Tron trening trka Road Male  Senior (20-35) 71.30%
24 Sirak Tihomer 29 Dec 2016 285.TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 81.99%
25 Bojan Ludaić 01 Oct 2015 220. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 74.74%
26 Gyorgy Teleki 24 Sep 2015 219. TRON Trening trka Road Male  50-54 74.74%
27 Željko Kuić 29 Aug 2013 111. TRON Trening trka Road gender_  -
28 Zvezdan Kalmar 27 Aug 2020 475.TRON trening trka Road Male  45-49 69.69%
29 Dragan Rapić 18 Jun 2020 465. TRON trening trka Road Male  45-49 70.90%
30 Kristifor Bogdanić 25 May 2017 306.TRON Trening trka Road Male  35-39 74.08%
31 Dominik Deman 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  40-44 69.32%
32 Dragan Sarcevic 04 Aug 2011 4. TRON Trening trka Road gender_  -
33 Aleksandar Štajfer 25 Apr 2019 406. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 68.82%
34 Dejan Kakonji 09 May 2013 96. TRON Trening trka Road gender_  -
35 Viktor Kis Jovak 11 Oct 2018 378. TRON trening trka Road Male  45-49 80.02%
36 Radovan Radulović 21 Jul 2011 2. TRON Trening trka Road gender_  -
37 Dejan Topic 12 Oct 2017 326. TRON Trening trka Road Male  35-39 78.59%
38 Veselica Dragan 17 Nov 2011 19. TRON Trening trka Road gender_  -
39 Artur Melikhov 09 Feb 2023 603. TRON trening trka Road Male  35-39 68.22%
40 Laslo Čordalič 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 67.62%
41 Davor Balać 20 Apr 2023 613. TRON trening trka Road Male  45-49 71.42%
42 Dejan Graovac 13 Apr 2017 300.TRON Trening trka Road Male  40-44 71.52%
43 Igor Janković 26 Jan 2023 601. TRON trening trka Road Male  45-49 67.24%
44 Katrinka Stanko 11 Oct 2012 66. TRON Trening trka Road gender_  -
45 Fodor Zoltán 22 Nov 2018 384. TRON trening trka Road Male  40-44 77.50%
46 Izabela Mesaroš 02 Mar 2023 606. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 74.65%
47 Igor Batinica 08 Nov 2018 382. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 66.28%
48 Tijana Kabić 13 Apr 2017 300.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 78.66%
49 Zvonimir Perusic 30 Jul 2015 211. TRON trening trka Road Male  50-54 70.01%
50 Saša Stojanović 28 Oct 2021 536. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 66.94%
51 Damir Dulić 13 Oct 2016 274.TRON Trening trka Road Male  35-39 70.45%
52 Adam Dudaš 21 Sep 2017 323. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 65.05%
53 Nikola Babić 17 Aug 2017 318.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 75.36%
54 Zoltan Koszegi 08 May 2014 147. TRON Trening trka Road gender_  -
55 Jamanta Šafranj 28 May 2020 462. TRON trening trka Road Female  35-39 72.95%
56 Srdjan Bogic 19 Jun 2014 153. TRON Trening trka Road gender_  -
57 Fridrih Balint 17 Oct 2019 430. TRON trening trka Road Male  35-39 65.30%
58 Filip Popeskov 05 May 2016 251. TRON Trening trka Road gender_  Senior (20-35) 63.05%
59 Ivan Pivarčik 13 Apr 2017 300.TRON Trening trka Road Male  35-39 69.04%
60 Aleksandar Malagurski 25 Sep 2014 167. TRON Trening trka Road gender_  -
61 Nenad Čik 03 Jul 2014 155. TRON Trening trka Road gender_  -
62 Dragan Ćirić NS 07 Jul 2016 260.TRON Trening trka Road Male  60-64 68.24%
63 Lorand Kakas 02 Oct 2014 168. TRON Trening trka Road gender_  -
64 Teleki Tamaš 07 Nov 2013 121. TRON Trening trka Road gender_  -
65 Saša Varga 03 Jul 2014 155. TRON Trening trka Road gender_  -
66 Stipić Josip 14 Jul 2011 1. TRON Trening trka Road gender_  -
67 Uroš Sedlić 25 Aug 2016 267. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 68.04%
68 Simeon Jankulovski 20 Oct 2022 587.TRON trening trka Road Male  45-49 64.06%
69 Jugoslav Futo 11 May 2017 304.TRON Trening trka Road Male  40-44 67.69%
70 Janoš Vero 28 Jul 2016 263.TRON Trening trka Road Male  55-59 67.08%
71 Petar Radak 28 Jul 2016 263.TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 66.78%
72 Teodor Radulović 21 Apr 2016 249. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 67.03%
73 Dragan Ćirić Su 14 Jul 2011 1. TRON Trening trka Road gender_  -
74 Halas Miomir 30 Aug 2012 60. TRON Trening trka Road gender_  -
75 Boris Kopilović 11 Jun 2020 464. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 63.07%
76 Nebojša Jović 05 Nov 2020 485. Tron trening trka Road Male  35-39 62.23%
77 Sebastian Ludaić 30 Aug 2012 60. TRON Trening trka Road gender_  -
78 Molnar Gabor Atila 09 Oct 2014 169. TRON Trening trka Road gender_  -
79 David Udovičić 22 Mar 2018 349. TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 61.91%
80 Siniša Šuić 09 Sep 2021 529.TRON trening trka Road Male  45-49 61.83%
81 Fabijan Atila 08 Jan 2015 182. TRON Trening trka Road gender_  -
82 Martina Poljaković 17 Nov 2022 591. TRON trening trka Road Female  50-54 69.68%
83 Dragoslav Orčić 28 Sep 2017 324. TRON Trening trka Road Male  50-54 71.47%
84 Grković Nenad 13 Jul 2017 313.TRON Trening trka Road Male  35-39 65.88%
85 Moris Payeta 05 Mar 2020 450. TRON trening trka Road Male  35-39 62.06%
86 Čikoš Tamaš 19 Jun 2014 153. TRON Trening trka Road gender_  -
87 Dragan Vugdelija 07 Jul 2016 260.TRON Trening trka Road Male  40-44 65.09%
88 Adam Teleki 18 Sep 2014 166. TRON Trening trka Road gender_  -
89 Zoltan Šokčić 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 61.34%
90 Bojan Andrić 28 Nov 2013 124. TRON Trening trka Road gender_  -
91 Ildiko Fabo 25 Oct 2012 68. TRON Trening trka Road gender_  -
92 Anita Calbert 07 Jul 2016 260.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 71.59%
93 Aleksandar Đaković 01 Oct 2020 480. TRON trening trka Road Male  45-49 60.94%
94 Nikolov Vladimir 21 Jul 2011 2. TRON Trening trka Road gender_  -
95 Dino Kovačević 18 Aug 2016 266.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 64.48%
96 Kokai Monika 17 May 2018 357. TRON trening trka Road Female  40-44 79.96%
97 Nikola Ćosić 30 Jun 2016 259. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 63.56%
98 Milan Dakić 07 Feb 2019 395. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 59.97%
99 Gustav Rafai 31 May 2012 47. TRON Trening trka Road gender_  -
100 Bogdan Trbojević 16 May 2013 97. TRON Trening trka Road gender_  -
101 Nemanja Tica 18 Aug 2022 578.TRON trening trka Road Male  40-44 59.71%
102 Szilagyi Botyan 27 Oct 2011 16. TRON Trening trka Road gender_  -
103 Levai Tibor 23 Aug 2012 59. TRON Trening trka Road gender_  -
104 Milan Đurić 13 Jul 2017 313.TRON Trening trka Road Male  35-39 63.50%
105 Miroslav Kutuzov 22 Oct 2020 483. Tron trening trka Road Male  45-49 59.86%
106 Berec Ištvan 02 Oct 2014 168. TRON Trening trka Road gender_  -
107 Srđan Bošnjak 01 Sep 2016 268.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 62.99%
108 Marko Orčić 27 Apr 2023 614. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 62.40%
109 Ilija Đukanović 18 May 2023 617. TRON trening trka Road Male  45-49 62.29%
110 Goran Mandić 29 Sep 2016 272.TRON Trening trka Road Male  45-49 62.73%
111 Mirko Dubovečak 19 Jun 2014 153. TRON Trening trka Road gender_  -
112 Toth Aron (HUN) 04 Jul 2013 104. TRON Trening trka Road gender_  -
113 Bojan Kmezić 24 Sep 2015 219. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 62.10%
114 Igor Radoš 04 Oct 2018 377. TRON trening trka Road Male  45-49 67.90%
115 Slađana Milorad 02 Sep 2021 528. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 65.76%
116 Vladimir Sedlić 25 Aug 2016 267. TRON Trening trka Road Male  35-39 62.01%
117 Vass Gábor 29 Dec 2016 285.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 61.98%
118 Bojan Vojnić Tunić 23 Feb 2023 605. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 58.39%
119 Cimer Sabolc 16 Oct 2014 170. TRON Trening trka Road gender_  -
120 Vlatko Primorac 14 May 2020 460. TRON trening trka Road Male  50-54 58.32%
121 Alexandra Hanyic 11 May 2017 304.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 68.67%
122 Tamas Helfrik 18 Sep 2014 166. TRON Trening trka Road gender_  -
123 Ilić Jovica 29 May 2014 150. TRON Trening trka Road gender_  -
124 Iulian Zaharia 30 Aug 2018 372. TRON trening trka Road Male  50-54 57.37%
125 Mirela Sič 07 Sep 2017 321. TRON Trening trka Road Female  35-39 63.78%
126 Aron Kovacs 04 Feb 2016 238. TRON Trening trka Road Male  35-39 57.94%
127 Suknović Branislav 05 Jun 2014 151. TRON Trening trka Road gender_  -
128 Dario Dulić - Kanada 23 Jun 2016 258. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 60.88%
129 Zlatko Bedić 02 Sep 2021 528. TRON trening trka Road Male  40-44 58.22%
130 Mehaković Davor 20 Nov 2014 175. TRON Trening trka Road gender_  -
131 Teleki Tibor 22 Aug 2013 110. TRON Trening trka Road gender_  -
132 Budai Žolt 03 Apr 2014 142. TRON Trening trka Road gender_  -
133 Uroš Tutorić 13 Apr 2023 612. TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 60.63%
134 Kontrin Vladimir 17 Jul 2014 157. TRON Trening trka Road gender_  -
135 Božić Bojan 05 Jul 2012 52. TRON Trening trka Road gender_  -
136 Milan Margetić 29 Sep 2022 584.TRON trening trka Road Male  45-49 57.16%
137 Bojana Vujković 01 Oct 2020 480. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 63.77%
138 Dragan Babijanović 04 Sep 2014 164. TRON Trening trka Road gender_  -
139 Uroš Rajković 24 Nov 2022 592.TRON trening trka Road Male  35-39 56.96%
140 Lončarević Miroslav 19 Jun 2014 153. TRON Trening trka Road gender_  -
141 Neil Howie 27 Feb 2020 449. TRON trening trka Road Male  50-54 56.89%
142 Miso Guljaš 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Male  35-39 56.01%
143 Tatjana Antunović 11 Jun 2020 464. TRON trening trka Road Female  40-44 63.33%
144 Žaki Ildiko 22 Dec 2022 596. TRON trening trka Road Female  45-49 63.33%
145 Dragan Bojkovic 27 Jun 2013 103. TRON Trening trka Road gender_  -
146 Srđan Dobrić 16 Feb 2023 604. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 56.69%
147 Boris Krtinić 11 May 2017 304.TRON Trening trka Road Male  35-39 60.11%
148 Nenad Pavlović 23 Nov 2017 332. TRON Trening trka Road Male  40-44 65.04%
149 Vladimir Iurovskii 16 Feb 2023 604. TRON trening trka Road Male  35-39 56.66%
150 Tot Renata 24 Mar 2016 245. TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 66.76%
151 Vladimir Radović 10 May 2018 356. TRON trening trka Road Male  35-39 64.89%
152 Mario Borenovic 18 Sep 2014 166. TRON Trening trka Road gender_  -
153 Vlatković Srđan 20 Feb 2014 136. TRON Trening trka Road gender_  -
154 Đorđe Tutorić 10 Oct 2019 429. TRON trening trka Road Male  35-39 56.02%
155 Slavko Momčilović 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Male  55-59 55.65%
156 Srdjan Calasan 09 Jun 2016 256. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 59.30%
157 Boris Vugdelija 04 Feb 2016 238. TRON Trening trka Road Male  35-39 59.76%
158 Stefan Stojšić 29 Oct 2015 224. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 59.20%
159 Ivana Vojnović 17 Aug 2017 318.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 73.20%
160 Perica Radak 28 Jul 2016 263.TRON Trening trka Road Male  40-44 59.10%
161 Kostić Saša 05 Jan 2012 26. TRON Trening trka Road gender_  -
162 Dulić Miloš 05 Jan 2012 26. TRON Trening trka Road gender_  -
163 Alen Adzić 12 Sep 2019 425. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 55.11%
164 Dragisa Bojic 09 Jun 2016 256. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 59.00%
165 Pekić Nenad 14 May 2015 200. TRON Trening trka Road gender_  -
166 Igor Skenderović 28 Sep 2017 324. TRON Trening trka Road Male  45-49 64.22%
167 Lekin Dalibor 07 Mar 2013 87. TRON Trening trka Road gender_  -
168 Dejana Butorac 13 Oct 2016 274.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 65.62%
169 Rafai Gustav junior 18 Sep 2014 166. TRON Trening trka Road gender_  -
170 Sonja Berta 21 Jan 2021 496. TRON trening trka Road Female  35-39 61.62%
171 Homolya Robert 14 Nov 2013 122. TRON Trening trka Road gender_  -
172 Ademi Jelena 25 Sep 2014 167. TRON Trening trka Road gender_  -
173 Viktor Pavlović 07 Mar 2019 399. TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 54.97%
174 Patoč Arnold 18 Aug 2016 266.TRON Trening trka Road Male  50-54 58.61%
175 Danijela Nuspl 17 May 2018 357. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 72.82%
176 Nemanja Ostojić 24 Sep 2020 479. TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 55.22%
177 Vojnić Zelić Sonja 06 Jun 2013 100. TRON Trening trka Road gender_  -
178 Dejan Vucic 07 Aug 2020 472. TRON trening trka Road Male  40-44 54.17%
179 Nenad Građin 28 Jul 2016 263.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 58.03%
180 Rene Lesko 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Male  40-44 54.43%
181 Marija Nešić 29 Jun 2017 311. TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 64.99%
182 Halapi Jožef 26 Sep 2013 115. TRON Trening trka Road gender_  -
183 Robert Malatinski 16 Jun 2022 569.TRON trening trka Road Male  40-44 54.60%
184 Vidović Branko 02 Sep 2021 528. TRON trening trka Road Male  35-39 55.27%
185 Stevan Tutorić 09 May 2013 96. TRON Trening trka Road gender_  -
186 Žolt Vinkler 26 Oct 2017 328. TRON Trening trka Road Male  35-39 62.82%
187 Aleksandar Vugdelija 19 Oct 2017 327. TRON Trening trka Road Male  45-49 62.78%
188 Miodrag Svrdlin 28 Apr 2016 250. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 57.86%
189 Filip Vujković Lamić 03 Mar 2016 242. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 57.79%
190 Pančić Mihajlo 15 Sep 2011 10. TRON Trening trka Road gender_  -
191 Peter Tot 28 Apr 2016 250. TRON Trening trka Road Male  40-44 57.73%
192 Tibor Marki 18 May 2023 617. TRON trening trka Road Male  45-49 57.29%
193 Helena Marčetić 11 Aug 2022 577.TRON trening trka Road Female  Junior (0-20) 60.36%
194 Sokol Stojanka 06 Jun 2013 100. TRON Trening trka Road gender_  -
195 Marton Minea 24 Jul 2014 158. TRON Trening trka Road gender_  -
196 Nada Bundić 20 Oct 2022 587.TRON trening trka Road Female  40-44 60.21%
197 Laslo Erdelji 28 Apr 2016 250. TRON Trening trka Road Male  50-54 57.18%
198 Gabrić Anđelka 20 Nov 2014 175. TRON Trening trka Road gender_  -
199 Barbulović Tibor 29 Aug 2013 111. TRON Trening trka Road gender_  -
200 Thakur Sandeep Singh 20 Aug 2015 214. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 56.62%
201 Pap Tibor 30 May 2019 411. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 61.84%
202 Stefan Laković 29 Jun 2017 311. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 56.59%
203 Ivan Katancic 23 Jul 2015 210. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 56.04%
204 Svetlana Braunović 08 Dec 2016 282.TRON Trening trka Road Female  45-49 62.49%
205 Boris Saulić 19 Nov 2015 227. TRON Trening trka Road Male  35-39 55.76%
206 Radulović Milan 19 Sep 2013 114. TRON Trening trka Road gender_  -
207 Savić Popović Teodora 23 Aug 2012 59. TRON Trening trka Road gender_  -
208 Edit Trungel Mešter 25 Jun 2015 206 TRON trening trka Road Male  55-59 55.22%
209 Sanja Brcanski 27 Jul 2017 315.TRON Trening trka Road Female  40-44 61.85%
210 Željko Milenković 13 Oct 2016 274.TRON Trening trka Road Male  50-54 55.56%
211 Dragoljub Terzija 24 Sep 2015 219. TRON Trening trka Road Male  40-44 54.23%
212 Dalibor Horvacki 03 Nov 2011 17. TRON Trening trka Road gender_  -
213 Robert Meszaros 19 Oct 2017 327. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 59.93%
214 Otto Beke 11 Jun 2020 464. TRON trening trka Road Male  35-39 52.18%
215 Sofija Dobrički 19 Oct 2017 327. TRON Trening trka Road Female  Junior (0-20) 68.30%
216 Matija Hemi 05 Mar 2020 450. TRON trening trka Road Male  45-49 51.65%
217 Ludaić Sabina 17 Jul 2014 157. TRON Trening trka Road gender_  -
218 Dario Dulić 03 Mar 2016 242. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 54.54%
219 Jelena Stipić 20 Oct 2022 587.TRON trening trka Road Female  40-44 57.33%
220 Sanela Barać 11 Aug 2022 577.TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 56.94%
221 Blagoje Pašić 30 Mar 2023 610. TRON trening trka Road Male  50-54 51.09%
222 Aron Šutuš 20 Dec 2018 388. TRON trening trka Road Male  35-39 49.86%
223 Kovačević Suzana 27 Sep 2012 64. TRON Trening trka Road gender_  -
224 Rafai Manuela 27 Mar 2014 141. TRON Trening trka Road gender_  -
225 Zirić Mihajlo 25 Oct 2012 68. TRON Trening trka Road gender_  -
226 Dušan Tasić 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 50.38%
227 Petar Basšić Pavlović 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 48.91%
228 Dmitrii Chepushtanov 20 Apr 2023 613. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 53.36%
229 Jasna Milošević 13 Jul 2017 313.TRON Trening trka Road Female  35-39 59.67%
230 Zoltan Pinter 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 48.81%
231 Sonja Oros 12 Jul 2018 365. TRON Trening trka 6km Road Female  35-39 55.51%
232 Žika Savin 27 Oct 2016 276.TRON Trening trka Road Male  35-39 53.52%
233 Đaić Tijana 14 May 2015 200. TRON Trening trka Road Female  -
234 Grbin Bogdan 21 Nov 2013 123. TRON Trening trka Road gender_  -
235 Draško Samardžić 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 48.33%
236 Noemi Sotanyi 17 Aug 2017 318.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 65.24%
237 Nemanja Bogišić 01 Sep 2016 268.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 53.11%
238 Dragana Tabaković 17 Sep 2020 478. TRON trening trka Road Male  35-39 50.06%
239 Jožef Čik 13 Mar 2014 139. TRON Trening trka Road gender_  -
240 Barbara Zečević 01 Sep 2022 580.TRON trening trka Road Female  50-54 55.57%
241 Marina Parežanin 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Female  40-44 55.43%
242 Sanja Kostić 07 Nov 2019 433. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 55.60%
243 Dušan Mijatov 08 Oct 2020 481.TRON trening trka Road Male  45-49 49.15%
244 Dalibor Rožumberski 27 Aug 2015 215. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 52.30%
245 Nikola Lacko 25 May 2023 618. TRON trening trka Road Male  55-59 49.68%
246 Miranović Tanja 16 Oct 2014 170. TRON Trening trka Road gender_  -
247 Vilov Dušica 04 Sep 2014 164. TRON Trening trka Road gender_  -
248 Marija Kopunović 01 Dec 2016 281.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 57.64%
249 Tamara Franjković 07 Sep 2017 321. TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 53.63%
250 Feldi Laslo 10 Nov 2011 18. TRON Trening trka Road gender_  -
251 Velikić Vanja 07 Mar 2013 87. TRON Trening trka Road gender_  -
252 Milan Katatić 05 Sep 2019 424. TRON trening trka Road Male  70-74 47.63%
253 Strahinja Radanović 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 46.91%
254 Pavlović Tea 18 Jul 2013 106. TRON Trening trka Road gender_  -
255 Tatjana Kosanovic 08 Oct 2020 481.TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 53.69%
256 Plivčević Sven 27 Sep 2012 64. TRON Trening trka Road gender_  -
257 Branislav Bosković 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 46.54%
258 Sanja Baštić 23 Mar 2023 609. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 53.85%
259 Zoltan Kiš 20 Apr 2023 613. TRON trening trka Road Male  65-69 50.75%
260 Gabor Roža 07 May 2020 459. TRON trening trka Road Male  50-54 48.16%
261 Slađana Dakić 01 Nov 2018 381. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 63.93%
262 Đerđ Fenjveši 21 Apr 2022 561.TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 47.54%
263 Biljana Isic 07 Jul 2016 260.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 55.56%
264 Martin Jurček 07 Oct 2021 533. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 47.69%
265 Laura Malatisnki 26 Jan 2023 601. TRON trening trka Road Female  Junior (0-20) 52.65%
266 Sarolta Paulik 15 Nov 2018 383. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 62.91%
267 Slobodan Andrašić 29 May 2014 150. TRON Trening trka Road Male  40-44 49.23%
268 Zoran Čanak 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  45-49 50.70%
269 Vesna Futo 30 Nov 2017 333. TRON Trening trka Road Female  35-39 61.89%
270 Dejan Medaković 04 Aug 2016 264.TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 49.31%
271 Mirjana Koprivica 27 Jul 2017 315.TRON Trening trka Road Female  35-39 54.84%
272 Nikola Agatonović 21 Apr 2016 249. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 49.24%
273 Srđan Marjanski 25 May 2017 306.TRON Trening trka Road Male  35-39 49.22%
274 Čik Kristijan 02 Apr 2015 194. TRON Trening trka Road gender_  -
275 Toth Lilla (HUN) 04 Jul 2013 104. TRON Trening trka Road gender_  -
276 Slobodan Vugdelija 08 Nov 2018 382. TRON trening trka Road Male  40-44 52.73%
277 Atila Čanadi 07 Oct 2021 533. TRON trening trka Road Male  50-54 45.76%
278 Baltes Aleksandar 25 Aug 2011 7. TRON Trening trka Road gender_  -
279 Gorana Francišković 19 Nov 2015 227. TRON Trening trka Road Female  35-39 52.71%
280 Šaš Izabela 14 Jun 2012 49. TRON Trening trka Road gender_  -
281 Gmijovic Klaudia 07 May 2020 459. TRON trening trka Road Female  35-39 50.18%
282 Branka Petrić 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Female  40-44 49.67%
283 Darko Perčić 01 Oct 2015 220. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 47.01%
284 Dijana Harča 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Female  35-39 49.56%
285 Michael Veber 25 Mar 2021 505.Tron trening trka Road Male  Senior (20-35) 43.73%
286 Bošnjak Goran 03 Jul 2014 155. TRON Trening trka Road gender_  -
287 Mario Lalić 03 Dec 2015 229. TRON Trening trka Road Male  35-39 46.17%
288 Vasilije Radulović 16 Jun 2016 257. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 45.76%
289 Marija Tikvicki 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 47.81%
290 Laslo Pletl 03 Nov 2022 589.TRON trening trka Road Male  35-39 43.16%
291 Ivan Sokolovic 07 Jun 2018 360. TRON trening trka 6 km Road Male  65-69 49.41%
292 Paulina Laslo 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  35-39 47.60%
293 Silvija Keseg 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  35-39 47.51%
294 Eva Vukov 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  40-44 47.51%
295 Kolar Helena 05 Jan 2012 26. TRON Trening trka Road gender_  -
296 Korina Mucsi 04 Jul 2019 416. TRON trening trka Road Female  35-39 57.20%
297 Nevena Sandić 25 Aug 2016 267. TRON Trening trka Road Female  Junior (0-20) 50.53%
298 Izabela Mucsi 04 Jul 2019 416. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 57.07%
299 Davor Nemedi 28 Apr 2016 250. TRON Trening trka Road Male  35-39 45.22%
300 Aleksandar Aničić 01 Jun 2023 619. TRON trening trka Road Male  45-49 44.37%
301 Đurđica Dulić 21 Jul 2016 262.TRON Trening trka Road Female  45-49 49.17%
302 Adel Alaker 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 46.45%
303 Doris Mihalović 09 Jun 2022 568.TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 46.50%
304 Miloš Ćuković 30 Aug 2018 372. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 41.05%
305 Helga Hera 06 Oct 2022 585.TRON trening trka Road Female  45-49 46.28%
306 Livia Trifković 15 Sep 2022 582.TRON trening trka Road Male  45-49 41.35%
307 Vanja Vugdelija 09 Mar 2017 295.TRON Trening trka Road Female  Senior (20-35) 48.69%
308 Renata Vugdelija 27 Jul 2017 315.TRON Trening trka Road Female  35-39 48.67%
309 Nevena Gaćeša 25 Aug 2016 267. TRON Trening trka Road Female  Junior (0-20) 48.61%
310 Sokol Andraš 11 Jul 2013 105. TRON Trening trka Road gender_  -
311 Petar Perčić 05 Sep 2019 424. TRON trening trka Road Male  70-74 40.15%
312 Trbulin Branislava 21 Jun 2012 50. TRON Trening trka Road gender_  -
313 Neda Samardžić 25 Oct 2018 380. TRON trening trka Road Female  35-39 54.49%
314 Sužnjević Jelena 31 Jan 2013 82. TRON Trening trka Road gender_  -
315 Marković Mila 31 Jan 2013 82. TRON Trening trka Road gender_  -
316 Kuić Monika 21 Jun 2012 50. TRON Trening trka Road gender_  -
317 Matyas Dekany 01 Jul 2021 519.TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 39.67%
318 Darko Mitrović 28 Jan 2016 237. TRON Trening trka Road Male  Senior (20-35) 42.34%
319 Arpad Rozsa 13 Apr 2017 300.TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 42.24%
320 Rudinski Marko 09 Feb 2012 31. TRON Trening trka Road gender_  -
321 Bojana Fazekaš 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  35-39 43.00%
322 Viktoria Malatinski 07 Jul 2022 572. TRON trening trka Road Female  Junior (0-20) 43.15%
323 Stevana Cupać 29 Mar 2018 350. TRON trening trka Road Female  Senior (20-35) 42.41%
324 Tina Vugdelija 18 Aug 2016 266.TRON Trening trka Road Female  Junior (0-20) 44.95%
325 Elena Šišova 19 Jan 2023 600. TRON trening trka Road Female  Junior (0-20) 42.24%
326 Darko Dulić 23 Jun 2016 258. TRON Trening trka Road Male  Junior (0-20) 39.74%
327 Srđan Marijanski 14 Mar 2019 400. TRON trening trka Road Male  35-39 37.45%
328 Bojković Zoran 06 Sep 2012 61. TRON Trening trka Road gender_  -
329 Ladislav Vereš - Luigi 04 May 2023 615. TRON trening trka Road Male  60-64 38.52%
330 Nebojša Vučković 09 Mar 2017 295.TRON Trening trka Road Male  55-59 38.54%
331 Kasiba Silvester 06 Jun 2013 100. TRON Trening trka Road gender_  -
332 Dorian Rajic 01 Oct 2020 480. TRON trening trka Road Male  Senior (20-35) 36.16%
333 Edina Patarčić 07 Apr 2022 559.TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 35.12%
334 Kristijan Boros 02 Jul 2015 207 TRON trening trka Road Male  Junior (0-20) 34.58%

(*ukoliko neko “ulovi” da ima neka greškica, ne zamerite, javite na klub@tron.org.rs i proverićemo u arhivama…)