Pregled svih rezultata na Ligi (3216m, svake subote, stadion Spartaka, Subotica, start 8 časova) u toku 2012. godine po mesecima:

Januar 2012

Februar 2012

Mart 2012

April 2012

Maj 2012

Jun 2012

Jul 2012

Avgust 2012

Septembar 2012

Oktobar 2012

Novembar 2012

Decembar 2012

AdministratorLigaPregled svih rezultata na Ligi (3216m, svake subote, stadion Spartaka, Subotica, start 8 časova) u toku 2012. godine po mesecima: Januar 2012 Februar 2012 Mart 2012 April 2012 Maj 2012 Jun 2012 Jul 2012 Avgust 2012 Septembar 2012 Oktobar 2012 Novembar 2012 Decembar 2012