U toku aprila, maja i juna meseca 2013. godine članovi Atletsko rekreativnog kluba Tron iz Subotice učestvovali su na testiranjima u Novom Sadu u okviru Projekta pod vođstvom Prof. dr Nikole Grujić, Dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i osnivača Laboratorije za funkcionalnu dijagnostiku Zavoda za fiziologiju.

U saradnji sa doc. dr Jelenom Popadić Gaćeša, maratonci su bili uključeni u merenja za procenu telesnog sastava i metaboličkog profila skeletnog mišića pomoću metoda magnetne rezonance i spektroskopije u Centru za Imidžing dijagnostiku na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Na Zavodu za fiziologiju su organizovana funkcionalna testiranja za procenu anaerobnog kapaciteta sportista, a u Subotici su sprovedena merenja za procenu maksimalne potrošnje kiseonika na veslačkom ergometru. Ovi podaci će biti korišteni za bolje razumevanje specifičnih aspekata adaptacije skeletnog mišića i celog organizma kod maratonaca, sportista uključenih u intenzivne fizičke napore tipa izdržljivosti. Takođe, sportisti će dobiti egzaktne informacije o njihovom fizičkom postignuću, uz mogućnost daljeg praćenja funkcionalnih sposobnosti u saradnji sa novosadskim fiziolozima.

 

– Želimo da izrazimo veliku zahvalnost članovima Atletsko rekreativnog kluba Tron na izuzetnom entuzijazmu i pozitivnoj energiji koja je obeležila druženje proteklih meseci u Novom Sadu. U nadi da je ovo samo početak jedne konstruktivne i kvalitetne saradnje, šaljemo poruku da je značaj fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu ogroman za zdrav i kvalitetan život. Takođe, potrebno je negovati rekreativno bavljenje sportom, jer ono okuplja ljude svih uzrasta i različitog fizičkog postignuća, negujući kulturu bavljenja fizičkom aktivnošću od najranijeg uzrasta, bez obzira na talenat i predispozicije. Jer, kako subotički maratonci vole da istaknu: “Ne sputava te to što jesi, nego ono što misliš da nisi…”, rekla je nakon testiranja doc. dr Jelena Popadić Gaćeša

AdministratorAktivnostiU toku aprila, maja i juna meseca 2013. godine članovi Atletsko rekreativnog kluba Tron iz Subotice učestvovali su na testiranjima u Novom Sadu u okviru Projekta pod vođstvom Prof. dr Nikole Grujić, Dekana Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i osnivača Laboratorije za funkcionalnu dijagnostiku Zavoda za fiziologiju. U saradnji sa...